Integritetspolicy

Integritetspolicy


Magnells Markservice AB (nedan “Magnells” eller “vi”) är noga med din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn kan du läsa om vilken information som samlas in, varför den samlas in och hur den skyddas på ett säkert sätt.

Magnells behandlar dina personuppgifter framför allt för att fullfölja företagets förpliktelser mot dig. Utgångspunkten är alltid att endast behandla de personuppgifter som behövs för ändamålet. Du har alltid rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av egna personuppgifter.

 

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter

Magnells Markservice AB, organisationsnummer 556823-5757, med adress Ekerövägen 51, 178 34 Ekerö, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Vilken information samlas in och varför?

När det gäller besökare av webbplatsen samlas din information framför allt in för att erbjuda dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Utöver detta behandlas vissa av dina uppgifter för att marknadsföra tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. När det gäller Magnells kunder samlas information in för att kunna administrera och leverera företagets tjänster. Med detta följer att vissa uppgifter om våra kunders beställningar måste sparas i ett antal år på grund av lagkrav.

 

Information som du lämnar

 • När du beställer Magnells tjänster – namn, organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer
 • När du är i kontakt med Magnells – kommunikation som sker via e-post

Information som samlas in om dig

När du besöker vår webbplats (www.magnells.se) spåras din webbaktivitet med tjänsten Google Analytics och kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Vid ditt besök på webbplatsen spåras exempelvis trafikdata, geografisk position, IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare som används.

 

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?

Magnells Markservice AB, 556823-5757, Ekerövägen 51, 178 34 Ekerö ansvarar för dina personuppgifter. Robin Magnell är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss och ansvarar för behandling av dessa.

 

Varför och hur länge behandlas din information

För att kunna leverera tjänster till dig eller kunna följa upp ett kundserviceärende innebär det ett antal personuppgifter om dig behöver behandlas. Här under beskrivs syftet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, på vilken grund de behandlas och hur länge informationen sparas.

 • Administration av din beställning och leverans av tjänster
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din kundrelation och leverera tjänster till dig. Uppgifterna sparas i företagets kundregister och nödvändigt för vårt samarbete och affärsavtal. De sparas så länge du är kund hos Magnells.
 • Utförande och hantering av kundserviceärende
  Dina personuppgifter behandlas för att kunna utföra och hantera kundserviceärenden. Uppgifterna sparas i vårt e-postprogram och är nödvändigt i och med vår affärsrelation och avtal. Uppgifterna sparas i 3 år.
 • Bokföring av transaktioner
  Magnells behandlar dina personuppgifter för bokföring av transaktioner. Uppgifterna sparas i företagets bokföringssystem eftersom bolaget är skyligt att göra detta enligt lag. Uppgifterna sparas i 7 år.

 

Hur används insamlad information

Magnells behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges här under:

 • För att fullgöra beställningar av de tjänster som Magnells erbjuder.
 • För att kunna erbjuda god kundservice, som att hantera dina förfrågningar och upprätthålla dialog.
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om användares beteende och mönster. Detta identifierar aldrig enskild person utan sker på aggregerad nivå.
 • För att genom analys av ditt beteende på företagets webbplats kunna utveckla och förbättra webbplatsen.
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer och erbjudanden baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för och vad du har tittat på och visat intresse för.
 • För att hjälpa Magnells att utveckla företagets webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av webbplatsen genom att kunna anpassa visningen av webbplatsen till den enhet som används.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i Magnells villkor och policyer.

 

Vem får ta del av dina uppgifter?

Magnells utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla företagets förpliktelser enligt avtal eller lag.

Magnells kan dock dela information till andra företag som behandlar data på företagets vägnar för att kunna utföra t.ex. analys. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Magnells samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

 

Om cookies

För att dra full nytta av Magnells webbplats används cookies på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som består av bokstäver och siffror som lagras i din webbläsare, mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen.

När du besöker Magnells webbplats kommer information om användandet att lagras genom cookies. Magnells använder cookies för att underlätta din användning och optimera upplevelsen av webbplatsen samt för att inhämta information som till exempel statistik över webbplatsens besökare (med hjälp av Google Analytics) för att lära mer om användarna. Syftet med detta är att säkerställa, underhålla och förbättra webbplatsen.

Om du skulle vilja begränsa, blockera eller radera cookies från din webbläsare kan du använda webbläsarens inställningar för att göra det. Gå till inställningarna för din webbläsare på din dator eller annan enhet. Hur du gör inställningen varierar från webbläsare till webbläsare, så använd hjälpfunktionen för den webbläsare som du använder dig av för att se hur du kan ändra dina val för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Du kan också välja att helt inaktivera Google Analytics-cookies genom opt-out från Google Analytics, genom att använda deras Add-on som du hittar här.

 

Rättslig grund

I och med att du lämnar uppgifter till Magnells ger du din tillåtelse till att företaget registrerar och lagrar uppgifter om vilka tjänster du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om berättigat intresse används som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

 

Begär tillgång till dina uppgifter

Observera att registrerad person när som helst har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av egna personuppgifter, begränsning av behandling och invända mot behandling. Detta gör du genom att kontakta Magnells, se kontaktuppgifter nedan.

 

Länkar till andra webbplatser

När Magnells webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Magnells saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar företaget inte för innehållet. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

Kontakt

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

E-post: info@magnells.se

Denna policy för databehandling och cookies gäller från och med 2024-04-01.