Grundläggning

Grundläggning

Med Magnells som grundentreprenör

Allt arbete utförs med egna maskiner där vi utför alla typer av jobb kopplat till ert husbygge. VA-arbeten, väg & infarter, pålningsarbeten med stålrör, sprängning, rivningsarbeten och mycket mer. Moderna och bränslesnåla maskiner hjälper oss att minimera klimatavtrycket som vi lämnar efter oss. Med Magnells som er grundmontör kan ni känna er trygga med att arbetet utförs enligt Älvsbyhus anvisningar och rekommendationer.

Har du köpt ett Älvsbyhus kan vi varmt rekommendera tillvalet markarbeten. Detta tillval underlättar processen där Vi lyfter en stor arbetsbörda från era axlar. Vi kommer då se till att er husgrund blir komplett och klar för husresning – i tid.